Kdo jsme
Kompletní servis
Tvůrčí činnost
Public Relations
Projekty a akce
Produkční program
A navíc
Kontakt
 

Případová studie:
AFEMS 51 st Congress

Jednou z nejvýznamnějších akcí roku 2002 pro nás byla příprava a organizace 51. výročního kongresu AFEMS (Association of European manufacturers of Sporting Ammunition, Bruxelles.) Poprvé v historii asociace zamířilo přes 90 jejích členů, zastupujících výrobce munice z více než třiceti evropských států, do země bývalého východního bloku. Požadavky na úroveň organizačních a asistenčních služeb byly proto nebývale vysoké, především z protokolárního hlediska. Součástí kompletních služeb agentury bylo - vedle organizace doprovodného a společenského programu - také zajištění odborných prezentací delegátů včetně veškerého technického vybavení, dokumentační a ediční činnost, simultánní tlumočení, ubytování a doprava účastníků.

Případová studie:
Firemní setkání se členy pražského diplomatického sboru

Koktail pro členy pražského diplomatického sboru uspořádala agentura Pulford pro svého klienta v reprezentačních prostorách zámku Troja. Firemní prezentaci navštívili představitelé více než sta zastupitelských úřadů a mezi nejčestnější hosty patřili velvyslanci zemí Evropské unie. Přestože akce podobného rázu jsou svázány velmi přísnými protokolárními pravidly, koktail se setkal s mimořádně příznivým ohlasem.

Případová studie:
Výroční zasedání Bernské unie 2002 v Praze

Bernská unie je jednou z nejvýznamnějších a nejprestižnějších mezinárodních organizací, která sdružuje garanční a exportní pojišťovny z celého světa. Její mimořádné postavení ve světě financí a zahraničního obchodu se plně odráží i v úrovni odborných a společenských prezentací, připravovaných podle nejpřísnějších protokolárních pravidel. V roce 2002 byla za místo jejího výročního zasedání zvolena Praha. Poprvé v historii Bernské unie se vrcholné jednání konalo ve východní Evropě a stalo se více než symbolické, že téměř tři stovky jeho účastníků zamířily do Prahy jen několik týdnů po ničivých povodních. Odborný i společenský program musel být aktuálně přizpůsoben novým možnostem a agentura Pulford se musela vypořádat s nečekaným uzavřením mnoha objektů, ale také s obtížnou dopravní situací ve městě. Odborný program delegátů, zahrnující plenární zasedání, jednání odborných komisí, odborná sympozia, tiskové konference a brífinky, individuální program doprovodů, v němž se našel prostor k návštěvě reprezentačních prostor Pražského hradu, k poznávání památek i k vernisáži expozice v Sovových mlýnech, ještě těžce poznamenaných povodní, stejně jako společenský program pro všechny účastníky výročního zasedání, zahrnující koncerty, folklórní večer či návštěvy významných firem, proběhly k plné spokojenosti delegátů.

Případová studie:
Společenská akce – hon

Každoročně připravujeme pro své klienty reprezentační hony na drobnou i spárkatou zvěř. Vrcholné společenské akce, tradičně probíhající v nejkrásnějších českých honitbách, jsou mimořádně obtížné na organizaci a na zajištění všech potřeb jejich účastníků. Nestačí jen dodržovat přísné požadavky na bezpečnost, ale akce také probíhají v duchu nejlepších tradic české myslivosti. Právě to jim dává nezapomenutelnou atmosféru, díky níž se stávají místem k navázání a upevnění mnoha pracovních i osobních kontaktů.

 

PULFORD spol. s r.o., Myslbekova 27, 169 00 Praha 6, Tel.: 233 370 353, GSM: 601 364 062, Mail: pulford@pulford.cz