Kdo jsme
Kompletní servis
Tvůrčí činnost
Public Relations
Projekty a akce
Produkční program
A navíc
Kontakt
 

Případová studie: Zákon o myslivosti

Agentura Pulford zajišťovala v roce 2001 pro svého klienta - Českomoravskou mysliveckou jednotu - komunikaci s veřejností během přípravy a projednávání nového zákona o myslivosti. Předloha zákona, zpracovaná ČMMJ, byla prostřednictvím skupiny šestnácti vybraných poslanců předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání. Přestože návrh zákona od samého začátku vytvářel podmínky pro rozvoj myslivosti a pro zachování rovnováhy v přírodě, u svých odpůrců – především z řad uživatelů pozemků a ekologických aktivistů – vyvolal značnou hysterii. Té agentura čelila tím, že ze zákona o myslivosti učinila veřejný zájem a pro poslanecký návrh postupně získávala podporu široké veřejnosti. Zveřejňováním tiskových zpráv, připravených agenturou, byla veřejnost průběžně seznamována s pravdivými a seriózními informacemi, které jí umožnily udělat si na problém relevantní názor. Vedle dalších aktivit připravila agentura během kampaně na podporu zákona celkem 24 tiskových zpráv, které byly distribuovány prostřednictvím ČTK širokému spektru čtenářů včetně poslanců a senátorů parlamentu ČR, z tiskových zpráv se také objevovalo mnoho citací v denním tisku a v dalších médiích, k některým tématům si také poslanci vyžádali podrobnější informace. Postupně se podařilo vytěsnit mediální prostor pro odpůrce zákona, ale především věcnou a konstruktivní argumentací získat podporu široké veřejnosti. Zákon o myslivosti byl oběma komorami Parlamentu ČR projednán a schválen. Agentura Pulford po celou dobu projednávání zákona připravovala a koordinovala kampaň na jeho podporu, odpovídala také na četné reakce čtenářů tiskových zpráv, monitorovala a analyzovala postoje veřejnosti a jejich změny v průběhu kampaně. Bližší informace: Archiv tiskových zpráv

 

PULFORD spol. s r.o., Myslbekova 27, 169 00 Praha 6, Tel.: 233 370 353, GSM: 601 364 062, Mail: pulford@pulford.cz